ผู้ติดตามของ Psyche

September P.

ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน ||| ความเพียรของมนุษย์ แม้เทวดาก็มิอาจกีดกันได้

ชื่อนั้น สำคัญไฉน

เกิดในที่-ที่ดี-นั้นดีแน่ เกิดในที่-ที่แย่-ก็ดีได้ เกิดที่ดี-แล้วแย่-มีถมไป เกิดที่ไหน-ก็ดีได้-ถ้าไฝ่ดี

นรินทร

Last,but not least...!!

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

Mavericksrohan

ทำดีได้ดี ทำไม่ดีได้ไม่ดี

Ejiseiya

หากคุณมีบันทึกชีวิต คุณจงเขียนมันเองด้วยสองมือของคุณ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่เสียใจ เพราะชีวิตนี้มันเป็นของเรา

Pao S.

อย่าหวั่นไหวกับคำพูดของคนบางคน จงนำมันมาเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินต่อไป