การติดตามของ Psyche

Mavericksrohan

ทำดีได้ดี ทำไม่ดีได้ไม่ดี

Ejiseiya

หากคุณมีบันทึกชีวิต คุณจงเขียนมันเองด้วยสองมือของคุณ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่เสียใจ เพราะชีวิตนี้มันเป็นของเรา

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

sky guru

ปลายทางมิใช่จุดมุ่งหมาย แต่จุดมุ่งหมายคือระรายทาง

Pao S.

อย่าหวั่นไหวกับคำพูดของคนบางคน จงนำมันมาเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินต่อไป