การติดตามของ จะยิ่งใหญ่

ฮาตรึม ไม่รู้สิ

สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม

ALONE MAN

เกิดมาตัวเปล่า ตายไปตัวเปล่า จะเอาอะไรมากมายกับชีวิต.......

ชายชาติ

ความจริงนำไปสู่อิสระภาพ ความเท็จนำไปสู่ความจำจอง

ประพันธ์ พ.

๑. จริงใจ..แต่ไม่ประมาท ๒. ไม่มีใคร..ที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง และไม่มีใคร..ที่ไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องเช่นกัน

user156

ลุงยิ่งใหญ่

พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว