การติดตามของ Khanompang

Psyche

ชีวิต คือ การเดินทาง ประสบการณ์ คือ กำไรชีวิต กัลยาณมิตร คือ อัญมณีล้ำค่า

Vvnuss

ประสบการณ์ในอดีต...ทำให้ปัจจุบัน ฉันเข็มเเข็ง

KING

A dream is a wish your heart makes

Z∆ Zi∆N

❥ ถ้าพ่อแม่ยังไม่สบาย ถึงตายก็จะฟื้นคืนชีพ

i am fun

we are i am fun อย่าเพียงแค่ "ฝัน" ต้อง "ลงมือทำ"

สายลมอันเหน็บหนาวในช่องแอร์

ไม่พยายาม..อย่าถามหาความสำเร็จ...!!!!...