การติดตามของ คอแตก

Procyon.

ถ้าเชื่อว่าทำได้ ยังไงก็ทำได้

KING

A dream is a wish your heart makes

ALONE MAN

เกิดมาตัวเปล่า ตายไปตัวเปล่า จะเอาอะไรมากมายกับชีวิต.......

นาเดีย

nadiaชีวิตนี้ขอทำดีเพื่อครอบครัว

โซซัดโซเซ

ไม่ได้หยิ่ง ... แค่่นิ่งกับคนไม่รู้จัก

สี

ทุกวันอาจไม่ใช่วันที่ดี แต่สิ่งดีๆ มีอยู่ทุกวัน

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

ประพันธ์ พ.

๑. จริงใจ..แต่ไม่ประมาท ๒. ไม่มีใคร..ที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง และไม่มีใคร..ที่ไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องเช่นกัน