คุณสังเกตเห็นอะไร ในภาพนี้บ้าง?

ภาพ ประสบการณ์ (Experience)

4 คำตอบ · +3 โหวต · 0 รายการโปรด · 31 อ่านแล้ว

ยิ่งนานวันยิ่งสั่งสมประสบการณ์

คนมักไม่เห็นความสำคัญของประสบการณ์

จึงมักมองคนแก่มากประสบการณ์

เสมือนคนไร้ค่า ไม่มีตัวตน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ผมเชื่อคุณไซคีครับ ตอบตามนั้น

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

แล้วภาพนี้ จริงๆแล้ว มีคำตอบอย่างไรคะ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

เกิด แก่ เจ็บ ตาย

สูงสุดคืนสู่สามัญ...

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม