คุณสังเกตเห็นอะไร ในภาพนี้บ้าง?

ภาพ ประสบการณ์ (Experience)

4 คำตอบ · +3 โหวต · 0 รายการโปรด · 29 อ่านแล้ว

เกิด แก่ เจ็บ ตาย

สูงสุดคืนสู่สามัญ...

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

แล้วภาพนี้ จริงๆแล้ว มีคำตอบอย่างไรคะ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ผมเชื่อคุณไซคีครับ ตอบตามนั้น

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ยิ่งนานวันยิ่งสั่งสมประสบการณ์

คนมักไม่เห็นความสำคัญของประสบการณ์

จึงมักมองคนแก่มากประสบการณ์

เสมือนคนไร้ค่า ไม่มีตัวตน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

เพื่อส่งแจ้งเตือนให้กับคุณ และจะไม่แสดงบนเว็บไซต์

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม