คำถาม
ถามคำถาม

How to diagnose narcolepsy?

Narcolepsy diagnosis requires a comprehensive evaluation performed by a medical professional. A comprehensive clinical history is obtained in order to gain insight into the patient's daytime symptoms, sleep patterns, and medical background. Participants might be requested to uphold a sleep journal in order to monitor their circadian rhythm. The Epworth fatigue Scale (ESS) and other objective measures quantify subjective daytime fatigue. You can buy medicine to treat narcolepsy from medzsquare. By excluding alternative sleep disorders and ensuring a precise diagnosis, the comprehensive assessment assists in the development of suitable treatment plans for those afflicted with narcolepsy.

Visit site: https://www.medzsquare.com/

0 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 20 อ่านแล้ว
คำถามนี้ยังไม่มีคำตอบ มาเป็นคนแรกที่ช่วยตอบคำถามนี้

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม