คำถาม
ถามคำถาม

ถ้ามีลูกบอลคริสตัลวิเศษ...

ถ้ามีลูกบอลคริสตัลวิเศษที่สามารถบอกความจริงเกี่ยวกับตัวคุณเอง ชีวิตของคุณ อนาคตหรือสิ่งอื่นเกี่ยวกับคุณได้ คุณต้องการที่จะรู้อะไร

4 คำตอบ · +4 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

รู้ว่า ทำอย่างไร ให้ปัจจุบัน ส่งเสริม อนาคตที่ดี

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

รู้เยอะแล้วจะทุกข์กว่าเก่าหรือเปล่า ไม่อยากรู้ดีกว่า

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

อยากรู้อดีต มีกี่ภพชาติขอให้ผุดออกมาเป็นภาพซ้อน ซ้อน ๆๆๆ อย่าให้เหลือค่ะ

อยากรู้ว่าตนเองจะทนไหวมั้ย น่าสนุกอ่ะ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ผมต้องการที่จะรู้ ว่า ผมจะได้บรรลุโสดาบันในชาตินี้หรือไม่ แล้วจะบรรลุนิพพานเมื่อไหร่ อีกกี่ร้อยชาติข้างหน้าครับ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ศิลปะและมนุษยศาสตร์
ถามคำถาม