คำถาม
ถามคำถาม

"คำว่ารัก" คุณพูดบ่อยแค่ไหน

5 คำตอบ · +5 โหวต · 1 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

ไม่บ่อยเลย เเทบจะไม่พูดด้วยซ้ำอะ

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

ไม่พูด

นอกจากรู้สึกว่ารักจริงๆ จะพูด ซึ่งนานๆครั้งจ้า

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

หากเป็นบุพการีที่บ้าน '' บอกรักทุกวัน ไม่มีเบื่อ ''

หากเป็นคนรัก หรือแฟน ขอบอกได้เลยว่า '' ไม่มี ''

เพราะมันเป็นแค่ '' อดีต '' และตายจากใจไปนานแล้ว......( หลอกลวงกันทั้งนั้น.!!.)

www.youtube.com/watch?v=GGkllNjKLWk##

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

แทบไม่เคยพูดเลยครับ เน้นใช้การกระทำมากกว่า

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ไม่เคยมีโอกาสได้พูดเลย กลัวแห้ว 555

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ