คำถาม
ถามคำถาม

คำคมของการรอของชีวิต

ทุกคน รอตลอดทั้งสัปดาห์ สำหรับวันศุกร์

รอตลอดทั้งปี สำหรับซัมเมอร์

รอตลอดทั้งชีวิต สำหรับความสุข

สวัสดีวันก่อนวันจันทร์ครับ

1 คำตอบ · +5 โหวต · 0 รายการโปรด · 142 อ่านแล้ว

ความสุขเข้ามาเรื่อยๆ ในชีวิต เพียงแต่มักจะปล่อยให้ผ่านไปอย่างง่ายๆ เสมอ

ส่วนความทุกข์ก็เข้ามาเรื่อยๆ ในชีวิต แต่คนส่วนใหญ่มักไม่ปล่อยให้จากไป

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

เพื่อส่งแจ้งเตือนให้กับคุณ และจะไม่แสดงบนเว็บไซต์

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ศิลปะและมนุษยศาสตร์
ถามคำถาม