คำถาม
ถามคำถาม

85 sen มาเลเซียเป็นเงินไทยเท่าไหร่

1 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 7 อ่านแล้ว

85 sen มาเลเซียในตอนนี้มีค่าเท่ากับ 6.50 บาทไทย นะครับ

เนื่องจากในตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย เท่ากับ 7.65 บาทไทย

ข้อมูลวันที่ 9 พฤษภาคม 2019

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและการเงิน
ถามคำถาม